We voelen als ondernemers de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een gezonde samenleving en dragen daarom bij aan een circulaire, duurzame economie via een unieke invalshoek. Een samenwerking met Üpcycle nederland richt zich op producten en materialen die worden hergebruikt in het productieproces.