Back to the top

About

Watdajel Art bevordert zowel actieve als passieve cultuurparticipatie. Wat betreft actieve cultuurparticipatie worden vooral de kunstenaars gestimuleerd om kunst te maken, maar daarnaast worden zij ook gevraagd om het publiek actief te betrekken bij het artistieke proces, door bijvoorbeeld het publiek uit te nodigen samen een groot kunstwerk te maken. Met betrekking tot passieve cultuurparticipatie wordt het publiek aangespoord om verschillende vormen van cultuur te beschouwen.
Watdajel Art is een voorstander van duurzaamheid en dit willen wij graag promoten door het decor op te bouwen uit gerecyclede materialen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om werk te laten zien van kunstenaars die ingaan op kwesties omtrent duurzaamheid, door bijvoorbeeld zelf gerecyclede materialen te gebruiken of te verwijzen naar hedendaagse problematiek omtrent milieuvervuiling.
Het streven van Watdajel Art is om drie exposities per jaar te geven op verschillende locaties. Wij gaan ervan uit dat op elke Watdajel Art expositie ongeveer 40 kunstenaars hun werk kunnen exposeren. Hierbij willen we zoveel mogelijk verschillende creatieve mensen een platform bieden, van professionele en gevestigde kunstenaars en muzikanten tot jonge theatermakers en dansers. Watdajel Art wil een mogelijkheid bieden om verscheidene

© Your copyright text